Datafångst och distribution av dokument

Skanna, konvertera, extrahera data och distribuera dokument direkt och säkert.

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Relaterade länkar

What is most important to you?

undefined

You don’t need to decide - Save money whilst improving information security and document processes

Infångst och distribution av dokument

 • Streamline NX®
  Man Chart

  Integrerade, skalbara program och verktyg för dokumenthantering som kan minska driftskostnaderna med upp till 40 %.

 • GlobalScan NX
  Office woman reading with pen

  Snabbare dokumentdistribution med intelligent skanning

 • Nuance eCopy ShareScan v5
  Man with model paper wind turbines

  Hämta in, bearbeta koppla och automatisera alla dina dokument och formulär direkt från din Gestetner multifunktionsprodukt (MFP)

 • KOFAX Capture
  Woman in an office looking out a window.

  Infångst och indexering av dokument och leverans till företagsarkiv och programvaror.

 • Hosted Fax
  Hosted Fax

  Everything you need from fax with all the benefits of email.

Överst på sidan