Helpdesktjänster

En enda kontaktperson som är tillgänglig när ni behöver hjälp.

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

För ett företag är varje minut värdefull. Ricohs helpdesktjänster hjälper er att minimera driftsstörningar till följd av IT-problem och IT-incidenter. Ni får en personlig kontaktperson, en erfaren teknikspecialist som är utbildad att hantera era frågor snabbt och effektivt. Ni kan återgå till arbetet utan att förlora dyrbar tid.

Översikt

Service ni kan lita på

Vi är alla beroende av IT-utrustning för att kunna kommunicera med våra klienter, kollegor och kunder. När något går fel kan det därför påverka servicenivåer, produktivitet och i slutänden även vinstnivåer. Med Ricohs helpdesktjänster löses de problem som uppstår med minimal inverkan på affärsverksamheten. 

Ricohs helpdeskpaket ger ert företag följande fördelar:

En enda kontaktperson

Konsekvent och förstklassig service från er tilldelade IT-specialist som ser till att era frågor behandlas snabbt. 

Tekniska helpdeskspecialister

Ricohs tekniker får en omfattande specialistutbildning och har de expertkunskaper som krävs för att lösa alla IT-problem ändamålsenligt och effektivt.

Hantering av förfrågningar och incidenter, inklusive tredjepartssamordning

Vid en incident återställer Ricoh allt till det normala så snabbt som möjligt. Vi reducerar driftsstörningar genom att effektivt upptäcka, registrera och behandla incidenter. Vi samordnar också supporten med tredjepartsaktörer.

Diagnos och inledande teknisk support

Ju snabbare vi får reda på ett problem desto snabbare kan vi lösa det. Tjänsten säkerställer att problem diagnostiseras och teknisk support ges och driftsstörningar kan undvikas.

Återställning av lösenord

Något så enkelt som ett bortglömt lösenord kan störa den dagliga verksamheten. Tjänsten gör det möjligt för användarna att snabbt komma igång igen. Lösenord kan enkelt skapas, återställas och ändras på ett sätt som garanterar säkerheten i systemet.

Servicerapporter

Ricoh kan ta fram kompletta rapporter över aktiviteten vid helpdesk, callcenter och servicedisk. Med regelbunden rapportering blir det enklare att värdera våra tjänster och se hur väl prestationsmålen uppnås.

Överst på sidan