Implementeringstjänster

Vi tar hand om tekniken så att ni kan ägna er åt verksamheten

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Vi tar hand om tekniken så att ni kan ägna er åt verksamheten

Översikt

Lita på teknikexperterna

Fungerande IT-system är en förutsättning för att en verksamhet ska kunna drivas smidigt och effektivt. Ricoh ser till att datorer och kringutrustning övervakas och sköts av experter. Våra paket med tjänster för slutanvändare är flexibla och anpassade efter er verksamhets behov. Välj det av paketen nedan som bäst motsvarar era behov.

Genomgång av datorer och kringutrustning

En noggrann genomgång av datorer och kringutrustning genomförs och ger en välunderbyggd överblick av den aktuella IT-miljön. 

Tjänsteinstallation

IT-supporttjänsten garanterar att era system är installerade och konfigurerade så att infrastrukturen fungerar smidigt och med så få störningar som möjligt. Tjänsten är avsedd som ett komplement till er befintliga IT-installation och omfattar även övervakning och hantering av infrastrukturen.

Hälsorapport för datorer och kringutrustning

Som världsledande tillverkare av innovativa kontorslösningar har Ricoh de expertkunskaper som krävs för att bedöma funktionalitet och effektivitet hos datorer och kringutrustning. I en omfattande hälsorapport om systemens tillstånd pekar vi ut riskområden och och förbättringspunkter. 
 
Optimering och förnyelse av datorer och kringutrustning

Ricoh hjälper ert företag till en fullt ut optimerad IT-miljö. Genom en grundlig utvärdering av den befintliga infrastrukturen kan vi se hur man kan minska kostnaderna och öka effektiviteten i framtiden.

Överst på sidan