IT Lifecycle Management

Bibehåll bästa möjliga prestanda under hela systemens livstid.

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

IT-systemen är avgörande för ett företags framgångar, eftersom de är en förutsättning för att rätt personer får tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt. Ricohs tjänst för livscykelhantering för IT är ett komplett hanterings- och övervakningspaket – ser till att IT-infrastrukturen alltid håller högsta möjliga prestanda.

Översikt

Låt teknikexperterna optimera er IT-miljö

Ricoh är en global expert på innovativa kontorslösningar. Förutom att vi tillverkar produkter i världsklass kan våra välutbildade tekniker erbjuda den expertis som krävs för att underhålla system från alla ledande märken så att tillverkarens rekommenderade standard upprätthålls. Ricoh tar hand om hela er IT-infrastruktur under hela dess livscykel.

Ricohs livscykelhanteringspaket kan skräddarsys så att ni kan dra nytta av de affärsfördelar ni behöver:

Finansiering och inköp av maskin- och programvara
Vi känner till den allra senaste kontorsteknikens möjligheter – och dess begränsningar. Vi har därför ett mycket gott utgångsläge för att kunna samordna inköp av maskin- och programvara. Eftersom vi köper in produkter på global nivå har vi goda kontakter med många tredjepartsleverantörer och kan hjälpa er att få de bästa avtalen för finansiering av ny utrustning.

Installationer/flyttar/tillägg/ändringar/kassering

Försäkra er om den dagliga verksamheten inte störs mer än absolut nödvändigt. Med den här specialisttjänsten hanteras beställningar av installation, flytt, tillägg, ändring eller kassering snabbt och effektivt.

Förändrings- och tillgångshantering, inklusive licenshantering

Ricoh kan sköta all administration för att hålla infrastrukturen uppdaterad, så att interna resurser frigörs. Vi hanterar alla ärenden snabbt och effektivt, så att systemförändringarna inte behöver inverka negativt på verksamheten.

IT-rådgivning och designtjänster

IT-infrastruktur utgör en stor investering och vårt team av välutbildade specialister hjälper er att fatta rätt beslut för ert företag.

Hantering och installation av programvara

Vi har den expertis som krävs för era programvarubehov och kan ta hand om allt som behövs för att säkerställa att nya program passar in i de befintliga systemen. Ni kan lugnt växla över till ny programvara utan att verksamheten störs.

Projekt- och resurstjänster för IT-infrastruktur

Oavsett om det gäller systemdesign eller installationer samarbetar våra projekt- och resursspecialister med de ansvariga hos er för att se till att projektet genomförs väl och att ni når uppsatta affärsmål.

Utbildningstjänster

Ricoh erbjuder certifierade utbildningspaket för alla medarbetare, oavsett förkunskaper och oavsett om det rör sig om nya eller befintliga IT-system. Kurserna ges på plats, via nätet eller vid våra utbildningscentrum.  Medarbetarna  får professionell utbildning så att de kan utnyttja systemen på bästa sätt.

Överst på sidan