Helpdesktjänster

Servrar och nätverk i trygga händer.

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

En stor del av ett företags kommunikation med klienter, kollegor och kunder sker via IT. När någonting går fel kan det därför få stor negativ inverkan på det dagliga arbetet. Det är här Ricohs helpdesktjänster kommer in. Ricoh hanterar alla era behov inom IT med stor expertis så att verksamheten kan återupptas med minsta möjliga störning.

Översikt

All hjälp ni behöver –bara att lyfta luren

Som global samarbetspartner till företag av alla tänkbara typer och storlekar har vi den erfarenhet som krävs för att sköta alla era IT-behov och lösa eventuella problem. Hos oss tilldelas ni en egen specialist, en enda kontaktperson som är insatt i just era system. 

Ni drar också nytta av följande:

Tekniska helpdeskspecialister

Vi vet att ni gör stora investeringar i IT-utrustning. På samma sätt investerar vi i vår personal genom att ge dem utbildning för att så effektivt som möjligt lösa alla problem i samband med servrar och nätverk.

Hantering av förfrågningar och incidenter, inklusive tredjepartssamordning

Tid är pengar när man bedriver verksamhet. Därför är alla våra IT-tjänster utformade för att minimera driftstörningar och hjälpa er återgå till arbetet så fort som möjligt. Ricoh kan hantera, hitta och registrera alla incidenter åt er, samt samordna arbetet med tredjeparter – så att ni kan koncentrera er på verksamheten.

Diagnos och inledande teknisk support

Ju snabbare ett problem upptäcks, desto snabbare kan vi lösa det. Tjänsten säkerställer att alla incidenter diagnostiseras snabbt och att teknisk support ges, så att påverkan på verksamheten minimeras.

Återställning av lösenord

Något så enkelt som ett bortglömt lösenord kan störa den dagliga verksamheten. Tjänsten gör det möjligt för användarna att snabbt komma igång igen . Lösenord kan enkelt skapas, återställas och ändras på ett sätt som garanterar säkerheten i IT-infrastrukturen.

Servicerapporter

Ricoh kan ta fram kompletta rapporter över aktiviteten vid helpdesk, callcenter och servicedisk. Prestationer enligt servicenivåavtal kan också omfattas. Med regelbunden rapportering blir det enklare att värdera våra tjänster och se hur väl prestationsmålen uppnås.

Överst på sidan