Implementeringstjänster

Expertis som hjälper er uppnå verksamhetens tekniska mål.

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Er dagliga verksamhet är beroende av att servern och nätverket fungerar. Med Ricohs implementeringstjänster kan ni vara förvissade om att systemen alltid fungerar smidigt och effektivt.

Översikt

Expertanalyser och support för alla server- och nätverksbehov

På Ricoh inser vi värdet av en fullt ut optimerad IT-miljö. Följande implementeringstjänster finns som delar av våra IT-tjänstepaket till fast pris:

Genomgång av server- och nätverksinfrastruktur

Som global samarbetspartner till företag av alla tänkbara typer och storlekar är vi medvetna om hur viktigt det är att ha en sammanhängande IT-strategi. Tjänsten omfattar en fullständig genomgång av server och nätverk, så att vi får en överblick över er nuvarande IT-miljö. Med detta som utgångspunkt utformar vi en effektiv strategi enligt era affärsmål.

Tjänsteinstallation

Den här IT-supporttjänsten har utformats för att garantera att era system fungerar så smidigt och effektivt som möjligt så att maximal produktivitet kan uppnås. Tjänsten omfattar övervakning och hantering av IT-infrastrukturen.

Hälsorapport för server och nätverk

Om ert företag ska prestera väl måste tekniken på kontoret också vara på topp. Den här omfattande analysen av server och nätverk testar funktionalitet och effektivitet. Med hjälp av analysen kan vi avgöra om era system verkligen utnyttjas fullt ut.

Optimering och förnyelse av server och nätverk

När vi på Ricoh ska bygga upp en optimerad infrastruktur börjar vi med att undersöka befintlig server- och nätverksinfrastruktur. Utvärderingen ger information om effektivitet och kapacitet. Vi kan sedan peka ut områden där effektiviteten kan förbättras ytterligare.

Överst på sidan