Livscykelhantering för IT

Bibehåll bästa möjliga prestanda under hela systemens livstid.

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

IT-systemen är avgörande för ett företags framgångar, eftersom de är en förutsättning för att rätt personer får tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt. Ricohs tjänst för livscykelhantering för IT är ett komplett hanterings- och övervakningspaket – ett sätt att se till att IT-infrastrukturen alltid fungerar med högsta möjliga prestanda.

Översikt

Låt teknikexperterna optimera er IT-miljö

Ricoh är en global expert på innovativa kontorslösningar. Förutom att vi tillverkar produkter i världsklass kan våra välutbildade tekniker erbjuda den expertis som krävs för att underhålla system från alla ledande märken så att den standard som tillverkaren rekommenderar upprätthålls. Vi tar hand om hela er IT-infrastruktur under hela dess livscykel.

Ricohs livscykelhanteringspaket ger följande affärsfördelar:

Finansiering och inköp av maskin- och programvara

Vi känner till den allra senaste kontorsteknikens möjligheter – och dess begränsningar. Vi har därför ett mycket gott utgångsläge för att kunna samordna inköp av maskin- och programvara för er räkning. På så sätt kan ni vara säkra på att systemen klarar de krav som er verksamhet ställer. Eftersom vi köper in produkter på global nivå har vi också möjlighet att hjälpa er att få de bästa avtalen för finansiering av ny utrustning.

Installationer/flyttar/tillägg/ändringar/kassering

Försäkra er om att företagets system uppdateras utan att den dagliga verksamheten störs mer än absolut nödvändigt. Med den här specialisttjänsten hanteras beställningar av installation, flytt, tillägg, ändring eller kassering snabbt och effektivt.

Förändrings- och tillgångshantering, inklusive licenshantering

Ricoh kan sköta all administration för att hålla infrastrukturen uppdaterad, så att interna resurser frigörs. Vi hanterar alla ärenden snabbt och effektivt, så att systemförändringarna inte behöver inverka negativt på verksamheten. Tjänsten omfattar mottagande, inledande klassificering och vidare behandling av alla beställningar av förändringar, upptäckter, spårning och hantering av maskin- och programvara.

IT-rådgivning och designtjänster

Er IT-infrastruktur utgör en stor investering och vårt team av välutbildade specialister hjälper er att fatta välunderbyggda beslut. Teamet kan allt från infrastrukturtjänster till program- och processinriktade tjänster och omfattar technical account managers (kundansvariga med teknikinriktning), specialister inom IT-teknik, teknikanalytiker, teknikkonsulter och IT-arkitekter inom tjänstedesign.

Hantering och installation av programvarukompileringar

Vi har den expertis som krävs för era programvarubehov och ta hand om allt som behövs för att säkerställa att nya program som ni investerar i passar in i de befintliga systemen. Ni kan lugnt växla över till ny programvara utan att verksamheten störs.

Projekt- och resurstjänster för IT-infrastruktur

Oavsett om det gäller systemdesign eller installationer samarbetar våra projekt- och resursspecialister med de ansvariga från ert företag för att se till att ert projekt genomförs med framgång och att ni når uppsatta affärsmål.

Utbildningstjänster

Ricoh erbjuder certifierade utbildningspaket för alla användare oavsett kunskapsnivå, och oavsett om det rör sig om nya eller befintliga IT-system. Kurserna ges på plats, via nätet eller vid våra utbildningscentrum och ger era medarbetare professionell utbildning så att de kan nå bästa möjliga resultat med er IT-utrustning.

Överst på sidan