Storföretagsutskrifter – Centraliserad utskriftshantering

Vet du hur mycket pengar din organisation lägger på utskrifter?

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Många företag vet inte hur mycket pengar hela organisationer lägger på utskrifter eftersom många saknar ett centralt system som kopplar samman samtliga utskriftsprocesser.

Översikt

Koppla, centralisera, kontrollera

Organisationer som kopplar sina dokumentprocesser och centraliserar alla större utskrifter kan minska sina dokumentrelaterade kostnader rejält.

Företagsledningar ställer allt högre krav på förbättrad redovisning och många vänder sig då till Gestetner för att få hjälp med att spara på kostnaderna för utskriftsprocesser. Genom att betrakta utskrifter ur ett annat perspektiv, där hela koncernens utskrifter tas med i beräkningen kan Ricoh hjälpa till att sänka kostnaderna för produktionsutskrift och rationalisera processerna för dokumentproduktion.

Gestetner hjälper företag att bli reaktionssnabba och skapa en kapacitet för att leverera information till rätt plats i rätt tid, i rätt format och på bästa sätt.  Tillsammans med Gestetner kan organisationer hämta dokument från valfri källa och leverera dem via en mängd olika kanaler, inkl. webb, e-post och mobila enheter.

Centraliserad utskriftshantering minskar både antalet sidor som skrivs ut varje dag och de som kastas i återvinningen – vilket drastiskt minskar pappersspill, räddar träd, vattendrag och minskar utsläppen av växthusgaser. När antalet skrivare för de vardagliga utskrifterna minskar ger det även en minskad energiförbrukning.

Överst på sidan